• Kalite Politikamız

Kuruluşumuzun  Kalite Politikası ''Sürekli İyileştirme'' ve “Müşteri Odaklılık” tır.

 

Bu politikanın amacı, müşterilerin ve ilgili tarafların değişen ve gelişen istek ve beklentilerinin tamamını değerlendirecek ve şartlarımıza uygun olanlarını sağlayacak şekilde, uzun vadeli ve başarılı bir işbirliği için, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımı ile gerekli ürünlerin verimli, kaliteli ve ekonomik şekilde, istenilen zamanda ve miktarda müşteriye sunulması, kuruluşun güvenilirliğinin ve rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bunun için kuruluşumuz tarafından gerekli tüm kaynak ihtiyaçları(makine, insan, malzeme, bilgi) en iyi şekilde karşılanacaktır. Kurumsal risk ve fırsatlar değerlendirilerek iş sürekliliği hedeflenip, doğabilecek değişiklikler etkin şekilde yönetilecektir.